Visie en missie

“To boldly go where no one has gone before!” , het beroemde citaat uit de Star Trek film vat de visie van Howest samen. Geen obstakels maar kansen zien om doelen te bereiken. Howest wil met haar community vooruitlopen op de toekomst. De waarden ‘serve, empower, care’ maken deel uit van het DNA.

De oprichting van de Mind-and-Makerspace op de Brugse campus in 2019 is een andere uiting van dit DNA. Een open plek om te leren en te ontmoeten, waar iedereen vaardigheden voor de toekomst kan ontwikkelen. De MaM wil 4 transformatieve vaardigheden helpen ontwikkelen: (1) zelfontwikkeling en kritisch denken, (2) creativiteit, (3) delen en samenwerken, en (4) durf tonen en initiatief nemen. Vaardigheden waarmee iedereen kleine en grote veranderingen in de wereld kan realiseren. Ze zijn geïnspireerd op het model van de Inner Development Goals en de 4C’s (communication, critical thinking, collaboration, creativity) binnen de 21ste eeuwse vaardigheden.

Bekijk de transformatieve vaardigheden in detail in onze onderzoekspaper

Learn, dare, make, share, care

Ons credo bij alles wat we doen binnen de Mind- and Makerspace is ‘learn, dare, make, share & care’. Deze 5 elementen zitten steeds vervat bij het ontvangen van mensen, ontwikkelen en begeleiden van activiteiten, opbouwen van de werking, ontwikkelen van onze begeleidershouding, organiseren van events, aangaan van partnerschappen, opzetten van projecten, indienen van subsidie-aanvragen … Naargelang het doel en de doelgroep kunnen sommige elementen meer aanwezig zijn in activiteiten dan andere.

Learn: we geloven dat je steeds verder kan ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. Daarom bieden gebruikers krachtige leeromgevingen aan met gepaste begeleiding, werkvormen en materialen.
Dare: uit proberen en fouten maken komt inspiratie en kan je leren. In de MaM worden gebruikers uitgedaagd om iets uit te proberen waarvan ze op voorhand niet zeker van weten of het zal lukken.
Make: Maken in plaats van uitleggen, dat is cruciaal voor de MaM-aanpak. Alle gebruikers worden aangemoedigd om samen kennis en ideeën te bouwen, er tastbare vormen aan te geven.
Share: Als MaM-gebruiker word je uitgenodigd om met het netwerk te delen. Dat kan gaan over kennis, vaardigheden, materialen, infrastructuur… Kortom, alle mogelijke hulpbronnen.
Care: we stimuleren elke gebruiker om in verbinding te staan en zorg te dragen voor zichzelf, de ander en de wereld. Het gaat over samen zorg dragen voor de planeet en over zorgdragen voor hulpbronnen en gemeengoed.

 

De MaM is toegankelijk voor iedereen

Er kan én gebeurt heel veel in de Mind- and Makerspace. Ons ruime aanbod bestaat uit volgende activiteiten:

  1. Organiseren en beheren van de Mind- and Makerspace
  2. Leeractiviteiten, levenslang!
  3. Uitbouwen van een netwerk
  4. Platform voor leren, kennisdeling en matchmaking
  5. Gezamenlijke projecten en samenwerkingen opzetten en faciliteren
  6. Sensibiliserings – en communicatieacties

De MaM is toegankelijk voor iedereen: voor individuen, organisaties en de hogeschool.

Lees je graag in detail na wat we bedoelen met bovenstaande activiteiten en doelgroepen?

Impactonderzoek

Het onderzoek ‘Connecting the DOT’s’ heeft ons de mogelijkheid gegeven de werking van de Mind- and Makerspace grondig onder de loep te nemen, het model en de effecten helder te definiëren en ambities voor de toekomst scherper te formuleren. Benieuwd naar de inzichten van het onderzoeksteam?

Meer over het onderzoek