De Mind- and Makerspace zet bewust sterk in op een
aanbod voor scholen. Met onze werking willen we
creativiteit en innovatie in het onderwijs stimuleren.
Eerder dan het aanbieden van een afgelijnde éénmalige
workshop kiezen we voor zinvolle content die aansluit
bij het lesprogramma en de te behalen eindtermen.
We bereiden een bezoek aan MaM in co-creatie met
de leerkracht(en) en/of leerlingen voor en bieden de
nodige ondersteuning tijdens de uitvoering.

  • Boost je content met creativiteits- en brainstormtechnieken
  • Taalvaardigheid en communicatie als basis van veel activiteiten
  • Ontwerpen, visualiseren en maken: hoe kan je jouw project maken en/ of goed in beeld brengen?
  • Onderzoek & ontwerp, de kern van STEM-onderwijs
  • Social Creativity
  • Digitale media, computationele vaardigheden, foto en video, audio,/// multimedia
  • Kunst en cultuur