Motivatie voor het onderzoek

Gedurende 2 jaar (2021-2023) werd de Mind- and Makerspace onder de loep genomen in het kader van het impactonderzoek “Connecting the Dots”, een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) gekoppeld aan 3 opleidingen binnen Howest. Het belangrijkste doel van het onderzoek is nagaan of de aanpak van de MaM werkt, onder welke omstandigheden, en welke verandering het teweegbrengt voor de bezoekers en stakeholders.

 

Impactonderzoek

Door het impactonderzoek hebben we een beter zicht ontwikkeld op hoe de MaM in elkaar zit, hoe we onze doelgroepen bereiken, en hoe we met onze aanpak het beter kunnen maken. Het veranderingsmodel vertelt ons wat de Mam-aanpak inhoudt, en hoe deze zich verhoudt tot de verandering die we willen realiseren. Het zorgt voor een heldere boodschap die we met onze stakeholders kunnen delen. Door impactdoelen en effecten met elkaar te vergelijken, kunnen we de MaM-aanpak bijsturen. We kiezen ervoor om meten en vergroten van impact een integraal onderdeel te maken van de werking van de MaM.

De onderzoekspaper is opgebouwd uit volgende onderdelen:

  1. Samenvatting van het onderzoek
  2. Korte voorstelling van de MaM
  3. Context en tendensen die de MaM beïnvloeden
  4. Het belang van impactonderzoek
  5. Het verandermodel van de MaM
  6. De MaM-aanpak: onderbouwing van wat we doen
  7. Activiteiten in de MaM
  8. Input van de MaM
  9. Effecten van de MaM
  10. Blik naar de toekomst
Lees de onderzoekspaper

Op naar MaM 2.0

Om de onderzoeksresultaten te delen met het grote publiek, organiseerden de onderzoekers een impactfeest. We vierden de impact die we met de MaM reeds maakten, en nog zullen maken. De toekomstplannen voor de Mind-and Makerspace werden ook voorgesteld.

De blik naar de toekomst op MaM 2.0 heeft een duidelijke richting en deze is het verlengde van het pad dat MaM doorheen haar eerste jaren heeft afgelegd. De blik op de toekomst is geen nieuwe blik maar een scherpere blik, met een sterker kompas. De weg naar MaM 2.0 is geen vaststaand pad maar een constant veranderende weg bepaald door de mensen die aan die weg bouwen en door de inzichten die onderweg verworven worden.

Bekijk de presentatie van het Impactfeest

Onderzoeksteam

Katrijn Bulckens
Katrijn is een creatieve duizendpoot met een hart voor exploreren, leren en groeien. Katrijn focust op de connecties tussen mensen, kennis, domeinen, organisaties en uitdagingen om zo samen complexe uitdagingen aan te gaan. Samenwerken, netwerken, verbinden en elkaar versterken vormen de rode draad.

Tijs Verbeke
Creatieve en innovatieve denker en doener, eindeloos op zoek naar opportuniteiten om te verbinden en verbreden. Tijs was betrokken bij de oprichting en visieontwikkeling van de MaM, en tevens coördinator en teamhoofd sinds 2019.

Hadiel Holail Mohamed
Hadiel gedreven door maatschappelijke impact legde verschillende linken tussen de MaM en organisaties in binnen-en buitenland. Hadiel bracht een holistisch kritische blik, een 360°impact-reflex en haar natuurlijke coachende houding binnen.

Evelien Neirynck
Evelien heeft ervaring met het leiden van multi-stakeholder projecten en actiegericht onderzoek naar de noden van de superdiverse samenleving. Ze is sterk in zich verplaatsen in verschillende gezichtspunten, om zo tot breed gedragen oplossingen te komen.

 

Lees de paper